Права батьків дітей на майно Глава 14

Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей

1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна.

2. При вирішенні спору між батьками та малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності ім майна вважаіться, що воно власністю батьків.

Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для іі розвитку, навчання та виховання

1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), власністю дитини.

Стаття 175. Право спільноі сумісноі власності батьків і дітей

1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок іхньоі спільноі праці чи спільних коштів, належить ім на праві спільноі сумісноі власності.

Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном

1. Батьки зобов'язані передати у користування дитини майно, яке ма забезпечити іі виховання та розвиток.

2. Права батьків та дітей на користування житлом, яке власністю когось із них, встановлюються законом.

Стаття 177. Управління майном дитини

1. Якщо у малолітньоі дитини майно, батьки управляють ним без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані вислухати думку дитини щодо способів управління іі майном.

2. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньоі дитини вважаіться, що він ді за згодою другого з батьків. Другий з батьків ма право звернутися до суду з вимогою
про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

3. Батьки вирішують питання про управління майном дитини спільно. Спори, які виникають між батьками щодо управління майном дитини, можуть вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

4. Після припинення управління батьки зобов'язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.

5. Неналежне виконання батьками своіх обов'язків щодо управління майном дитини підставою для покладення на них обов'язку відшкодувати завдану ій матеріальну шкоду.

Стаття 178. Використання доходу від майна дитини

1. Дохід, одержаний від використання майна малолітньоі дитини, батьки мають право використовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'і.

2. Неповнолітня дитина розпоряджаіться доходом від свого майна відповідно до Цивільного кодексу Украіни ( 1540-06 ).

Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

1. Аліменти, одержані на дитину, власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням.

Неповнолітня дитина ма право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для іі утримання.

2. У разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, аліменти власністю дитини.

Опікун розпоряджаіться аліментами, які одержані для утримання малолітньоі дитини.

Неповнолітня дитина ма право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу Украіни ( 1540-06 ).

Похожие материалы

свадьба
Розділ VI Застосування
Застосування с мейного кодексу украіни до ноземців та осіб без громадянства. застосування законів ноземних держав та міжнародних договорів в Украіні …
свадьба
СІМ'Я. Регулювання сімейних
Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України1. Сімейний кодекс Украіни визнача засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, …
свадьба
Патронат над дітьми
Стаття 252. Договір про патронат1. За договором про патронат орган опіки та піклування переда дитину, яка сиротою або з інших …

PrettyWoman.dn.ua