Обов'язок по утриманню нших член в сім' та родичів Глава 22

Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків

1. Баба, дід зобов'язані утримувати своіх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них нема матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати ім належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.

Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда

1. Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальноі допомоги і якщо у них нема чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати ім належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу.

Стаття 267. Обов'язок по утриманню братів та сестер

1. Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх братів та сестер, які потребують матеріальноі допомоги і якщо вони не мають батьків, чоловіка, дружини або ці особи з поважних причин не можуть надавати ім належного утримання, за умови, що овнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу.

2. Повнолітні брати і сестри зобов'язані утримувати непрацездатних повнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальноі допомоги, якщо вони не мають чоловіка, дружини, батьків або повнолітніх дочки, сина, за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати атеріальну допомогу.

Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка

1. Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них нема матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або
ці особи з поважних причин не можуть надавати ім належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.

2. Суд може звільнити вітчима, мачуху від обов'язку по утриманню падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі:

1) нетривалого проживання з іхнім матір'ю, батьком;

2) негідноі поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.

Стаття 269. Обов'язок інших осіб утримувати дитину

1. Особи, у сім'і яких виховувалася дитина, зобов'язані надавати ій матеріальну допомогу, якщо у неі нема батьків, баби, діда, повнолітніх братів та сестер, за умови, що ці особи можуть надавати матеріальну допомогу.

Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима

1. Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальноі допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу.

2. Обов'язок падчерки, пасинка по утриманню мачухи, вітчима виника , якщо у мачухи, вітчима нема чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або якщо ці особи з
поважних причин не можуть надавати ім належного утримання.

Стаття 271. Обов'язок особи утримувати тих, з ким вона проживала одні ю сім' ю до досягнення повноліття

1. Якщо особа до досягнення повноліття проживала з родичами або іншими особами одні ю сім' ю, вона зобов'язана утримувати непрацездатних родичів та інших осіб, з якими проживала не менш як п'ять років, за умови, що ця особа може надавати матеріальну допомогу.

Цей обов'язок виника , якщо у того, хто потребу матеріальноі допомоги, нема дружини, чоловіка, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати ім належного утримання.

Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'і та родичів, і строки іх стягнення

1. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'і та родичів на дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальноі допомоги, визначаіться у частці від заробітку
(доходу) або у твердій грошовій сумі.

При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги матеріальний та сімейний стан платника та одержувача аліментів.

2. Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів визначаіться з урахуванням обов'язку всіх зобов'язаних осіб надавати утримання. При цьому сукупний розмір аліментів, що підляга стягненню, не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Суд може визначити строк, протягом якого будуть стягуватися аліменти.

Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від іх сплати

1. Якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачу аліменти, чи особи, яка іх одержу , змінився, суд може за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів або
звільнити від іх сплати.

Суд може звільнити від сплати аліментів осіб, зазначених у Статтях 267-271 цього Кодексу, за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'і та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами

1. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'і та родичів, а також повне або часткове звільнення іх від сплати заборгованості провадяться відповідно до
положень, встановлених Статтями 194-197 цього Кодексу.

Похожие материалы

свадьба
Припинення шлюбу. Глава
Стаття 104. Підстави припинення шлюбу1. Шлюб припиняіться внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.2. Шлюб припиняіться внаслідок його …
свадьба
Розділ III Права
Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини 1. Права та …
свадьба
Розділ VI Застосування
Застосування с мейного кодексу украіни до ноземців та осіб без громадянства. застосування законів ноземних держав та міжнародних договорів в Украіні …

PrettyWoman.dn.ua