Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. захист сімейних прав та інтересів Глава 2

Стаття 14. Здійснення сімейних прав

1. Сімейні права такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій особі.

2. Якщо дитина або особа, ді здатність якоі обмежена, не може самостійно здійснювати своі права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника.

3. Сімейні права неді здатноі особи здійсню іі опікун.

Стаття 15. Виконання сімейних обов'язків

1. Сімейні обов'язки такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути перекладені на іншу особу.

2. Якщо особа визнана неді здатною, іі сімейний обов'язок особистого немайнового характеру припиня ться у зв'язку з неможливістю його виконання.

Майновий обов'язок неді здатноі особи за іі рахунок викону опікун.

3. Якщо в результаті психічного розладу, тяжкоі хвороби або іншоі поважноі причини особа не може виконувати сімейного обов'язку, вона не вважа ться такою, що ухиля ться від його виконання.

4. Невиконання або ухилення від виконання сімейного обов'язку може бути підставою для застосування наслідків, встановлених цим Кодексом або домовленістю (договором) сторін.

Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків

1. Якщо мати, батько дитини неповнолітніми, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто неповнолітнім, зобов'язані
надавати йому допомогу у здійсненні ним батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків.

Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своіх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків

1. Орган опіки та піклування нада допомогу особі у здійсненні нею своіх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом та
іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів

1. Кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, ма право на безпосередн звернення до суду за захистом свого права або інтересу.

2. Суд застосову способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін.

Способами захисту сімейних прав та інтересів зокрема :

1) встановлення правовідношення;

2) примусове виконання добровільно не виконаного обов'язку;

3) припинення правовідношення, а також його анулювання;

4) припинення дій, які порушують сімейні права;

5) відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права;

6) відшкодування матеріальноі та моральноі шкоди, якщо це передбачено цим Кодексом або договором.

Стаття 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів

1. У випадках, передбачених цим Кодексом, особа ма право на попередн звернення за захистом своіх сімейних прав та інтересів до органу опіки та піклування.

2. Рішення органу опіки та піклування обов'язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення заінтересована особа не звернулася за захистом своіх прав або інтересів до суду, крім випадку, передбаченого частиною другою
статті 170 цього Кодексу.

3. Звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавля особу права на звернення до суду.

У разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування припиня розгляд поданоі йому заяви.

У разі звернення з позовом до суду припиня ться виконання рішення органу опіки та піклування.

4. При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка
трима іі у себе не на підставі закону або рішення суду,
управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов'язковою участь органу опіки та піклування.

5. Орган опіки та піклування пода суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у іі вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

6. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він недостатньо об рунтованим, суперечить інтересам дитини.

Стаття 20. Застосування позовноі давності до вимог, що випливають із сімейних відносин

1. До вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна давність не застосову ться, крім випадків, передбачених частиною другою статті 72, частиною другою статті 129, частиною третьою статті 138, частиною третьою статті 139 цього Кодексу.

2. У випадках, передбачених частиною першою ці і статті, позовна давність застосову ться судом відповідно до Цивільного кодексу Украіни ( 1540-06 ), якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Семейный кодекс Украины

Похожие материалы

свадьба
Обов'язок повнолітніх дочки,
Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків 1. Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які непрацездатними і …
свадьба
Розділ III Права
Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини 1. Права та …
свадьба
Особисті немайнові права
Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно …

PrettyWoman.dn.ua