Недійсність шлюбу. Глава 5

Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу

1. Підставою недійсності шлюбу порушення вимог, встановлених Статтями 22, 24-26 цього Кодексу.

Стаття 39. Шлюб, який недійсним

1. Недійсним шлюб, зареістрований з особою, яка одночасно перебува в іншому зареістрованому шлюбі.

2. Недійсним шлюб, зареістрований між особами, які родичами прямоі лініі споріднення, а також між рідними братом і сестрою.

3. Недійсним шлюб, зареістрований з особою, яка визнана неді здатною.

4. За заявою заінтересованоі особи орган державноі реістраціі актів цивільного стану анулю актовий запис про шлюб, зареістрований з особами, зазначеними у частинах першій - третій ці і статті.

5. Якщо шлюб зареістровано з особою, яка вже перебува у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб ста дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.

6. Актовий запис про шлюб анулюіться незалежно від смерті осіб, з якими було зареістровано шлюб (частини перша - третя ці і статті), а також розірвання цього шлюбу.

Стаття 40. Шлюб, який визнаіться недійсним за рішенням суду

1. Шлюб визнаіться недійсним за рішенням суду, якщо він був зареістрований без вільноі згоди жінки або чоловіка.

Згода особи не вважаіться вільною, зокрема, тоді, коли в момент реістраціі шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своіх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареістровано в результаті фізичного чи психічного насильства.

2. Шлюб визнаіться недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності.

Шлюб фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'і та набуття прав та обов'язків подружжя.

3. Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували
відсутність згоди особи на шлюб або іі небажання створити сім'ю.

Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду

1. Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареістрований:

1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою статті 26 цього Кодексу;

2) між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею;

3) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) іхніх нащадків;

4) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.

2. При вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер іхніх вза мин, а також інші обставини, що мають істотне значення.

3. Шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у осіб, зазначених пунктами 1, 2, 4 частини першоі ці і статті, або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб.

Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним

1. Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реістраці ю цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун неді здатноі особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана неді здатною, або особи, ді здатність якоі обмежена.

Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення

1. Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка не перешкодою для визнання шлюбу недійсним.

2. Якщо шлюб розірвано за рішенням суду, позов про визнання його недійсним може бути пред'явлено лише після скасування рішення суду про розірвання шлюбу.

Стаття 44. Час, з якого шлюб недійсним

1. У випадках, передбачених Статтями 39-41 цього Кодексу, шлюб недійсним від дня його державноі реістраціі.

Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу

1. Недійсний шлюб (Стаття 39 цього Кодексу), а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареістрований, прав та обов'язків подружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для подружжя
іншими законами Украіни.

2. Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважаіться таким, що належить ім на праві спільноі частковоі власності.

Розмір часток кожного з них визначаіться відповідно до іхньоі участі у придбанні цього майна сво ю працею та коштами.

3. Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважаіться такою, що одержана без достатньоі правовоі підстави, і підляга поверненню відповідно до Цивільного кодексу Украіни ( 1540-06 ), але не більш
як за останні три роки.

4. Особа, яка поселилася у житлове приміщення іншоі особи у зв'язку з реістраці ю з нею недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена.

5. Особа, яка у зв'язку з реістраці ю недійсного шлюбу змінила сво прізвище, вважаіться такою, що іменуіться цим прізвищем без достатньоі правовоі підстави.

6. Правові наслідки, встановлені частинами другою - п'ятою ці і статті, застосовуються до особи, яка знала про перешкоди до реістраціі шлюбу і приховала іх від другоі сторони і (або) від державного органу реістраціі актів цивільного стану.

Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу

1. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реістраціі шлюбу, вона ма право:

1) на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільноі сумісноі власності подружжя;

2) на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом;

3) на аліменти відповідно до статей 75, 84, 86 і 88 цього Кодексу;

4) на прізвище, яке вона обрала при реістраціі шлюбу.

Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі

1. Недійсність шлюбу не вплива на обсяг вза мних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі.

Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним

1. Шлюб, зареістрований у відсутності нареченоі і (або) нареченого, вважаіться неукладеним. Запис про такий шлюб у державному органі реістраціі актів цивільного стану анулюіться за рішенням суду за заявою заінтересованоі особи, а також за заявою прокурора.

Похожие материалы

свадьба
СІМ'Я. Регулювання сімейних
Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України1. Сімейний кодекс Украіни визнача засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, …
свадьба
Права батьків дітей
Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна.2. …
свадьба
ШЛЮБ. Права та
Розділ IIСтаття 21. Поняття шлюбу1. Шлюбом сімейний союз жінки та чоловіка, заре стрований у державному органі ре страціі актів цивільного …

PrettyWoman.dn.ua