Патронат над дітьми Глава 20

Стаття 252. Договір про патронат

1. За договором про патронат орган опіки та піклування переда дитину, яка сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншоі особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату.

Стаття 253. Згода дитини на проживання у сім'і патронатного вихователя

1. На передачу дитини у сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може іі висловити.

Стаття 254. Плата за виховання дитини

1. За виховання дитини патронатному вихователю встановлюіться плата, розмір якоі визначаіться за його домовленістю з органом опіки та піклування.

Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя

1. Патронатний вихователь зобов'язаний:

1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

3) захищати дитину, іі права та інтереси як опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень.

Стаття 256. Припинення договору про патронат

1. Договір про патронат припиняіться у разі відмови від нього вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років.

До призначення дитині нового вихователя або передання дитини іншій особі, навчальному закладові, закладові охорони здоров'я або соціального захисту вихователь, який відмовився від договору, зобов'язаний піклуватися про дитину.

2. Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання вихователем своіх обов'язків або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за договором.

Похожие материалы

свадьба
Недійсність шлюбу. Глава
Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу1. Підставою недійсності шлюбу порушення вимог, встановлених Статтями 22, 24-26 цього Кодексу.Стаття 39. Шлюб, який недійсним1. …
свадьба
Право особисто приватно
Стаття 57. Майно, що особистою приватною власністю дружини, чоловіка1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка :1) майно, набуте нею, ним до …
свадьба
Розділ VI Застосування
Застосування с мейного кодексу украіни до ноземців та осіб без громадянства. застосування законів ноземних держав та міжнародних договорів в Украіні …

PrettyWoman.dn.ua