Розділ VI Застосування с мейного кодексу україни до ноземців та осіб без громадянства.

 Застосування с мейного кодексу украіни до ноземців та осіб без громадянства. застосування законів ноземних держав та міжнародних договорів в Украіні

Стаття 275. Права та обов'язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах

1. ноземці мають в Украіні такі ж права і обов'язки у сімейних відносинах, як і громадяни Украіни, якщо інше не встановлено законом.

2. Особи без громадянства, які постійно проживають в Украіні, мають в Украіні такі ж права і обов'язки у сімейних відносинах, як і громадяни Украіни.

Стаття 276. реістрація шлюбу громадянина Украіни з іноземцем та шлюбу між іноземцями в Украіні

1. Шлюб між громадянином Украіни та іноземцем, а також шлюб між іноземцями реіструються в Украіні відповідно до цього Кодексу.

2. Шлюб між іноземцями, зареістрований в Украіні у посольстві або консульстві іноземноі держави в Украіні, дійсним в Украіні на умовах вза мності, якщо жінка і (або) чоловік у момент реістраціі шлюбу були громадянами держави, яка призначила посла або консула.

Стаття 277. реістрація шлюбу громадян Украіни у консульській установі або дипломатичному представництві Украіни

1. Шлюб між громадянами Украіни, які проживають за межами Украіни, реіструіться в консульській установі або дипломатичному представництві Украіни.

2. Шлюб між громадянами Украіни, а також шлюб громадянина Украіни з іноземцем, зареістровані за межами Украіни з додержанням форми шлюбу, встановленоі законом держави - місця його реістраціі, дійсними в Украіні, якщо нема перешкод, встановлених Статтями
24-26 цього Кодексу.

Стаття 278. Визнання шлюбу, зареістрованого за межами Украіни

1. Шлюб між іноземцями, зареістрований за межами Украіни за законом держави - місця його реістраціі, дійсним в Украіні.

Стаття 279. Розірвання шлюбу між громадянином Украіни та іноземцем і шлюбу іноземців між собою в Украіні

1. Розірвання шлюбу між громадянином Украіни та іноземцем, а також шлюбу іноземців між собою в Украіні здійснюіться за законом Украіни.

Стаття 280. Визнання розірвання шлюбу, здійсненого за межами Украіни

1. Розірвання шлюбу між громадянином Украіни та іноземцем, здійснене за межами Украіни за законом відповідноі держави, дійсним в Украіні, якщо в момент розірвання шлюбу хоча б один із подружжя проживав за межами Украіни.

2. Розірвання шлюбу між громадянами Украіни, здійснене за межами Украіни за законом відповідноі держави, дійсним в Украіні, якщо обо з подружжя в момент розірвання шлюбу проживали за межами Украіни.

3. Розірвання шлюбу між іноземцями, здійснене за межами Украіни за законом відповідноі держави, дійсним в Украіні.

4. Громадянин Украіни, який прожива за межами Украіни, ма право звернутися з позовом про розірвання шлюбу до суду Украіни, якщо другий з подружжя, незалежно від його громадянства, прожива за межами Украіни.

Стаття 281. Визнання батьківства в Украіні. Визнання батьківства, встановленого за межами Украіни

1. Визнання батьківства в Украіні незалежно від громадянства батьків і дитини та місця іхнього проживання провадиться за законом Украіни.

2. Батьки дитини, які проживають за межами Украіни, можуть подати заяву про визнання батьківства до консульськоі установи або дипломатичного представництва Украіни.

Стаття 282. Усиновлення дитини, яка громадянином Украіни, але прожива за межами Украіни

1. Усиновлення громадянином Украіни дитини, яка громадянином Украіни, але прожива за межами Украіни, здійснюіться в консульській установі або дипломатичному представництві Украіни.

Якщо усиновлювач не громадянином Украіни, для усиновлення дитини, яка громадянином Украіни, потрібен дозвіл Центру з усиновлення дітей.

Усиновлення іноземцем дитини, яка громадянином Украіни, здійснене у відповідних органах держави, на територіі якоі прожива дитина, дійсним за умови попереднього одержання дозволу Центру з усиновлення дітей.

Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка громадянином Украіни

1. Усиновлення іноземцем в Украіні дитини, яка громадянином Украіни, здійснюіться на загальних підставах, встановлених главою 18 цього Кодексу.

2. Дитина, яка громадянином Украіни, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебува не менш як один рік на обліку у Центрі з усиновлення дітей.

Якщо усиновлювач родичем дитини або дитина стражда на хворобу, що внесена до спеціального переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я Украіни, усиновлення може бути здійснене до спливу цього строку.

3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо протягом одного року з моменту взяття іі на облік у Центрі з усиновлення дітей не виявилося громадянина Украіни, який бажав би іі усиновити або взяти під опіку чи піклування до себе в сім'ю.

Переважне право на усиновлення дитини - громадянина Украіни мають іноземці, які :

1) родичами дитини;

2) громадянами держав, з якими Украіна уклала договір про надання правовоі допомоги.

{mospagebreak}

4. На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода Центру з усиновлення дітей.

5. Усиновлення іноземцями провадиться за умови забезпечення дитині прав в обсязі не меншому, ніж це встановлено законами Украіни.

6. За усиновленою дитиною зберігаіться громадянство Украіни до досягнення нею вісімнадцяти років.

Усиновлена дитина ма право на збереження сво і національноі ідентичності відповідно до Конвенціі про права дитини ( 995_021 ), інших міжнародних договорів.

Стаття 284. Усиновлення дитини, яка іноземцем і прожива в Украіні

1. Усиновлення дитини, яка іноземцем і прожива в Украіні, здійснюіться громадянами Украіни або іноземцями, які проживають в Украіні, на загальних підставах.

Стаття 285. Обмеження права іноземця на та мницю усиновлення дитини, яка громадянином Украіни

1. Усиновлення дитини, яка громадянином Украіни, особою, яка громадянином держави, з якою Украіна не ма договору про надання правовоі допомоги, не та мним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно прожива і в яку ма переіхати дитина, усиновлення не та мним.

2. Усиновлення дитини, яка громадянином Украіни, особою, яка громадянином держави, з якою Украіна не ма договору про надання правовоі допомоги, і якщо ця особа в Украіні постійно не прожива , не та мним.

Стаття 286. Усиновлення в Украіні іноземцем дитини, яка іноземцем або особою без громадянства

1. Усиновлення іноземцем або особою без громадянства дитини, яка іноземцем або особою без громадянства, здійснюіться в Украіні відповідно до законів Украіни, якщо інше не встановлено міжнародними договорами Украіни.

Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями

1. Якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами Украіни, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ Украіни веде облік цих дітей і здійсню нагляд за дотриманням іхніх прав до досягнення ними вісімнадцяти років.

Порядок здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами Украіни, встановлюіться Кабінетом Міністрів Украіни.

Стаття 288. Встановлення опіки, піклування над дитиною, яка громадянином Украіни, але прожива за межами Украіни, а також над дитиною, яка іноземцем, але прожива в Украіні. Визнання опіки, піклування, встановлених за межами Украіни

1. Опіка, піклування над дитиною, яка громадянином Украіни, але прожива за іі межами, а також над дитиною, яка іноземцем, але прожива в Украіні, встановлюіться за законом Украіни.

2. Опіка, піклування, встановлені за законом іноземноі держави над дитиною, яка громадянином Украіни, але прожива за іі межами, дійсними в Украіні у разі відсутності заперечень консульськоі установи або дипломатичного представництва Украіни.

3. Опіка, піклування, встановлені над дитиною, яка іноземцем, за межами Украіни за законами іншоі держави, дійсними в Украіні.

Стаття 289. реістрація шлюбу, народження дитини, визнання батьківства, розірвання шлюбу громадян Украіни, які проживають за межами Украіни

1. реістрація шлюбу, народження дитини, визнання батьківства, розірвання шлюбу громадян Украіни, які проживають за межами Украіни, провадиться в консульських установах або дипломатичних представництвах Украіни за законами Украіни.

При реістраціі цих актів цивільного стану в консульських установах або дипломатичних представництвах Украіни застосовуіться законодавство Украіни, якщо заінтересовані особи громадянами Украіни.

Стаття 290. Визнання документів, виданих органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану

1. Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених за межами Украіни за законами відповідних держав щодо громадян Украіни, іноземців і осіб без громадянства, дійсними в Украіні за умови
іх консульськоі легалізаціі.

Стаття 291. Застосування законів іноземних держав

1. Сімейне законодавство іноземних держав застосовуіться в Украіні, якщо воно не суперечить основним засадам регулювання сімейних відносин, що встановлені у статті 7 цього Кодексу.

Стаття 292. Визнання в Украіні актів цивільного стану, зареістрованих за законами іноземних держав

1. В Украіні визнаються акти цивільного стану, зареістровані за законами іноземних держав.

Похожие материалы

свадьба
Припинення шлюбу. Глава
Стаття 104. Підстави припинення шлюбу1. Шлюб припиняіться внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.2. Шлюб припиняіться внаслідок його …
свадьба
СІМ'Я. Регулювання сімейних
Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України1. Сімейний кодекс Украіни визнача засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, …
свадьба
Здійснення сімейних прав
Стаття 14. Здійснення сімейних прав1. Сімейні права такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій …

PrettyWoman.dn.ua